Rustik musik

"Jag känner alla foglar på bergen:

och allahanda djur på markene

äro för mig"

Ps 50:11

 

 

Ja nu klör de väll i muttan på

Titania

denna kväll med atmosfär som kramp den

ruskar skogen

runkande tung och dov skaften som sitter

i skålar

Nu samlas fukt, i skog som dunkar

det är kväll

av lust under åskehimmel när eken

som är konungen

bland träden dricker djupt och suckar

i sin trånad

Ja nu klör de väll i skrevet på barkens

och lövens kung

och skogarnas här står grön där i undran

summar hummar

Eken vill ha ljus fukt om kvällen

och sex

klarinetter spelar upp i bland träden

och orgelton ljuder

Det brusar ur bergrund, där porlar dvärgarnas

silverne drycker

Pärlbeströdd bark bjuder tusenfalt

speglar åt uven

Grönskans bäddomhängen skimrar och

Skogen skälver

Oberon vill det och Titania är mogen

Viggen

sveper in i djup smaragd o de tu

är ett

å sen e de liasom alldeles tyst

Bild för Clemens Altgård

Dela med