Översättningar jag gjort

Översättningar:
Lyrik:
Michael Strunge (från danskan)
Framtidsminnen (1985, Bakhåll),
Kristallskeppet (Bakhåll/Bra Lyrik,1988),
Rubén Aguilera (från spanskan)
Skalbaggarna (1989, Aura Latina),
John Berryman (från engelskan)
Drömsånger,
tillsammans med Bo Gustavsson, (1990, Bakhåll).
La Loca (från engelskan) i samband med Poesidagarna i Malmö, delar av materialet publicerat i tidskriften 90-tal.
Lemn Sissay och Linton Kwesi Johnsson (från engelskan, för Sveriges Radio).

Prosa:
Wyndham Lewis (från engelskan)
Stjärnornas fiende (1988, Bakhåll)
Charles Grant (från engelskan)
De osynliga (1994),
Dödlig vind (1995), (Rabén Prisma)
Kevin J Anderson Nollpunkt (1995)
Ruiner, (1996) och Antikroppar (1998),
(samtliga Rabén Prisma).
Jeff Matthews Halality (2001)
(Wahlström och Widstrand)
Jakob Ejersbo Nordkraft (2004)
(Norstedts)
Douglas Coupland Jpod (mars 2007) (Norstedts)

Dramatik:
Översättning från engelskan av komedin Habeas Corpus (2000) av Alan Bennett
för Östgötateatern.
Översättning från danskan av Pinocchios aska av Jokum Rohde för Dramaten (premiär 2006)

Dela med