Ta Ta Ta

Ta sol för vad den är

Ta måne för vad den är

Ta luft för vad den är

Ta vatten för vad det är

Ta jord för vad den är

Ta eld för vad den är

Ta dag för vad den är

Ta natt för vad den är

Ta text för vad den är

Ta tecken för vad de är

Ta ta ta ta ta ta

Ta ting för vad de är

Ta sig ta sig ta sig

Ta sig själv för vad man är

Ta liv för vad det är

Ta död för vad den är

Ta sex för vad det är

Ta ta ta dig för vad du är

Bild för Clemens Altgård

Dela med