Skiva

Trädets årsringar förökas

Fjäderpennor förmultnar

Återuppstår i skala 1:1

Stor som livet

Vid skivan av osynligt

rinnande glas söker man

Där frön dras mot jord

ståndare och pistill

ringas in söker man

Vid trädets fot

roten där man söker se

genom myntet den andra sidan

spelas lövverk av sol

Nål löper, grönsaker ruttnar

frukt faller och frön

Så vår i varje atom

Ny och grön bryter den ut

Trädets årsringar förökas

Fjäderpennor växer ut

Böjd över bägaren

ser man i ytan världen

fördunklad men ljus

gnistrar till

*

Drar en cirkel av kromgult

i smuts

Tecknar öga, atomers namn

du inte kan, du inte kan läsa

Bild för Clemens Altgård

Dela med