Pool

Början är så här: Ljud av hjärtat

som slår följt av någon som viskar:

Hundra dagar till måndag

Bort från människor

Skönt! Bara moln och gnistor

polymorfa önskningar, klot på väg

i luft, lava, kaskader av stoft

Framåt: ödlor, ormbunkar

sol som pumpar drivhusvarmt

där jungfrusländor jagar

Här vill man stanna för alltid

och flyta lycklig i fuktigt träsk

Du tvingas att gå då din pool

töms av någon fast och osynlig hand

Bild för Clemens Altgård

Dela med